* WAŻNE:

Dostępny asortyment oraz aktualności mogą różnić się w zależności od kraju. Dlatego wybór języka powiązany jest krajem pobytu przy wyborze strony producenta.

Jeśli wybieresz przeglądanie w języku polskim a przebywasz na terenie Rosji - asortyment podany na stronie może różnić się od dostępnego.

Technical advice

  • Smoothing walls

    Seasoning plasters
    Fresh cement-lime plasters can be filled only after about a month from their application; gypsum plasters - after about

    read more