Contact

Fabryka farb i lakierów śnieżka SA
Siedziba spółki:

 

00-867 Warszawa,

ul. Chłodna 51

 

Adres do korespondencji:

 

39-207 Brzeźnica,

ul. Dębicka 44

woj. podkarpackie

 

Dane firmy:

 

NIP: 872-23-87-389

REGON: 180632944

KRS: 0000373430

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS Wysokość Kapitału Zakładowego: 303 558 000 zł

 

Infolinia

801 500 801

14 681 11 11

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
Centrum obsługi gwarancji
Online complaint
Send us a message

Śnieżka ToC with its seat in Warsaw (00-867), ul. Chłodna 51 is the administrator of personal data. Personal data have been provided voluntarily for subsequent contact. Personal data will be made available only to entities authorized by law. You have the right to access and correct the content of your data. Read more

wczytaj więcej